Отворена Сентянска драга у Бачкей Тополї за транспорт

автор Ол. Папуґа
142 Опатрене

БАЧКА ТОПОЛЯ – Транспорт за превозки знова отворени на Сентянскей драги у Бачкей Тополї.

Новонаправени подвожняк твори часц вибудови швидкей желєзнїцкей драги од Суботици по Нови Сад.

До тераз ше од Бачкей Тополї по Нове Орахово и далєй по Сенту ишло по алтернативней драги през населєнє, на бечейску драгу.

Роботи пожнєли два мешаци, алє од 18. мая драга у Бачкей Тополї знова отворена.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ