Слунечко

автор Михайло Планкош
694 Опатрене

Мам циль и поробим шицко цо можем най го посцигнєм. Шицко. Кед го посцигнєм, я постанєм лєпша особа. Нєт нїч инше прецо бим бул щешлїви. Алє цо кед даґдзе опрез циля зрозумим же бим мушел постац друга особа же бим го посцигнул? Цалком друга особа. Пременїц свой випатрунок, роздумованє, обичаї, дружтво?

Мала мис Щесце, як перше, комедия у драже (кед витримаце перши, депресивни, дзешец минути). Филм провадзи єдну „дисфункционалну фамелию” хтора пробує вилагодзиц дзивочки так же ю, на своїм фолксваґен комбию, одвежу на єдно змаганє за мис красоти. Же би ю одведли на ревию, муша прейсц през цали америцки континент. Путованє прейґ держави, cross country road-trip, єден зоз симпатичнєйших обичайох котри Амере часто споминаю у филмох. Єст ту вшелїякей комедиї у драже… губи ше им авто, забуду дакого на бензинскей пумпи и стретаю койдзеяки чуда на драги. Мнє барз мили тот жанр. Забавне ми патриц людзох хтори ше вадза у стред нїчого при драги док им ше кури з авта, и уживац у красотох хтори ше вше указую. З єдного боку ми лєгко же нє праве я у тей ситуациї, а з другого боку анї за нїх ше нє старам, бо знам же и я вше сцигнул по дом. Окрем того, тим филмом ше удава крашнє илустровац метафоричну драгу хтору актере преходза од думкох зоз хторима рушели на початку филма, по попатрунок на швет з хторим сцигую до свойого циля, хтoри им можебуц теди уж анї нє таки важни. Єст вельо таки филми и видзи ми ше же су шицки одлични. Алє тот окреме добри.

Почина компликовано и жалосно, як цо сом уж наглашел. Шестра одходзи до шпиталю позберац брата хтори себе пререзал вени. Приводзи го дому у хторим вона бива зоз двоїма дзецми, чловеком лайф коучом хтори мержи лузерох, и чловековим оцом котри „и далєй ма нацистични метки у своїм задку”. Син тинейджер хтори пришагал Ничеовей слики же нє будзе бешедовац док нє постанє пилот, а дзивочку Олив  дїдо (dirty old man, цо би повед Хичкок) рихта за єй змаганє и за живот. Шицких одредзую и огранїчую їх прешвеченя и цилї (окрем наймладшого и, за чудо, найстаршого члена дружтва у комбию). У драже ше свашта случує и тото шицко их так розруша, емоцийно и физично, же ше тоти бариєри розпуща до конца филма и з нїх направя єдно функционалне дружтво хторе чува и люби своїх членох. Шицки зохабя свойо фрази и пришаги и на єден способ победза просекови кич каждодньового живота у хторим ми шицки жиєме и хторому зме придати. Посцигнути цилї и успих нас нє правя задовольним, алє нам филм опише молгу хтора нас може розвешелїц.

И ниа, под таким моцним упечатком сом бул после патреня филма же сом ше аж тераз здогаднул же то ту ґлумци и даяки режисер постої. Можебуц тот текст и нє страци вельо кед го нє будзем обтерховйовац зоз лїстину ґлумцох хтору можеце найсц на интернету, анї зоз лїстину Оскарох хтори освоєл. Уживайце у „Little miss Sunshine”!

Фотомонтажа: Михайло Планкош

YouTubeEvo ništa

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ