Будзе стретнуце младежи у Дюрдьове

автор Л. Вереш
262 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого Дружтва „Тарас Шевченко” по першираз орґанизую проєкт Стретнуце младежи у Дюрдьове ,,Алога Дюрдьов”.

Проєкт будзе реализовани 13. и 14. юлия. Сход учашнїкох будзе 13. юлия на 11 годзин у дюрдьовским Дружтве. Того дня ше нащиви значни места у валалє, а вечар будзе друженє у Матки. Одход учашнїкох будзе 14. юлия после фриштику.

Шицким учашнїком будзе обезпеченє єдзенє и ноцованє, а тиж так буду плацени и драгово трошки.

Приявиц ше мож по 7. юлий до порученя на инстаґраму младих @mladez.djurdjov, або при Валентини Салаґ на число телефона 061/1303933, лєбо на єй инстаґрам @_anitnelaw_.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ