За обовязне софинансованє медийох на локалним уровню

автор фнт/сен
909 Опатрене

БЕОҐРАД – Вєдно з виробком Медийней стратеґиї, Министерство култури и информованя будзе робиц и на вименкох Закона о явним информованю, гварел державни секретар спомнутого министерства задлужени за медиї Нино Брайович.

З виходом держави з медийох, велї з нїх загашени пре нєдостаток пенєжу, а ключна вименка у Закону о явним информованю то обовязованє локалних самоуправох же би видвойовали пенєж и за проєктне софинансованє медийох, голєм з єден до два одсто свойого буджету.  

Брайович визначел же проєктне финансованє муши буц обовязне, а нє алтернативне, и кед би ше то удало, бул би застановени тренд гашеня локалних медийох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ