Конкурси за смештај ученика и студената у интернате и домове

автор мар
1.2k Опатрене

СРБИЈА/РУСКИ КРСТУР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурсе за пријем ученика средњих школа и студената високошколских установа за смештај у школској 2017/18. години. Расписан је и конкурс за смештај у Дом ученика у крстурској Школи „Петро Кузмјак“.

Право на смештај и исхрану у одговарајућим установама имају ученици средњих школа и студенти факултета чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина, или локална самоуправа, који први пут уписују разред у текућој школској години, или студенти који су први пут уписали студије првог, другог или трећег степена, а чије ће школовање бити финансирано из буџета Републике Србије и чије место становања није у месту школовања.

Ученици и студенти из осетљивих друштвених група право на смештај остварују под посебним условима и блажим критеријумима. Припадност овој категорији се доказује са одговарајућом оригиналном документацијом, односно са овереним фотокопијама.

На конкурс за пријем у Дом ученика у крстурској Школи „Петро Кузмјак“ пријаве могу да се предају од 4. до 17. јула, радним данима од 8 до 14 ч., а у другом кругу од 21. до 25. августа.

Списак потребних докумената и цео конкурс може да се погледа на сајту Школе www.petrokuzmjak.edu.rs.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ