Нєшка Медзинародни дзень женох

автор сен
1k Опатрене

СЕРБИЯ/ШВЕТ – Нєшка, 8. марца, Медзинародни дзень женох, хтори ше ширцом швета означує як здогадованє на демонстрациї америцких роботнїцох у Чикаґу 1909. року и на нюйоршски марш (у ЗАД), у хторим участвовали вецей як 15 000 жени, котри вимагали лєпши условия за живот – кратши роботни час, лєпши плаци и право гласа.

Шлїдуюцого, 1910. року, на Другей медзинародней конференциї женох социялистох у Копенгаґену, у Данскей, хтора отримана 8. марца, тот датум запровадзени як Дзень женох. Иницияторка тей идеї була нємецка феминисткиня Клара Цеткин, а перши держави у хторих означени Дзень женох були Австрия, Нємецка, Швайцарска и Данска 1911. року. Поступнє го прилапйовали и други держави, же би Зєдинєни нациї 1975. року 8. марец урядово преглашели за Дзень женох. 

У Сербиї ше тот дзень означує од 1914. року, а з тей нагоди кажди рок орґанизовани рижни трибини, гуманитарни акциї и рижни програми з хторима ше обраца увагу и на положенє женох у дружтве и на претаргованє їх дискриминованя.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ