На Паприґарским балу весело до рана

автор а. медєши
669 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єден паприґарски бал, тринасти по шоре, отримани всоботу у Ресторану „Червена ружаˮ, у орґанизациї Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ, на хторим присуствовало коло 220 госцох, найвецей зоз Руского Керестура, алє и зоз Кули, Коцура, Суботици и Лалитю.

Як и каждого року, орґанизаторе порихтали богату томболу, хтора була преважно наменєна польопривреднїком, та так перша награда була 1000 кили Ан-у, хтора остала у Руским Керестуре, пумпу за залїванє достали госци зоз Коцура, а телевизор, путованє до Мадярскей и путованє на Златибор, достали тиж нащивителє балу з Керестура.

Окрем томболох хтори обезпечело Здруженє паприґарох, а за хтори видвоєне коло 160 000 динари, подаровани и други награди, як цо фотелї, табурета, столїки, штучни гної, и инше, а хтори обезпечели числени спонзоре – привреднїки и поєдинци хтори були присутни на балу, як и дїловни партнере Здруженя паприґарох.

Того року, орґанизаторе кус вименєли змист балу, та место дотерашнїх забавних бавискох, тогорочни бал бул тематски – „найбилши столˮ, односно стол за хторим шедзело найвекше число госцох облєчених до билих шматох, достал торту, а присутним подзелєни и мафини зоз числами, з помоцу хторих вицаговани рижни богати награди.

За музику и добру атмосферу и того року, остарал ше „Пицикато бендˮ.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ