На штварток схадзка СО Кула

автор я. дюранїн
335 Опатрене

КУЛА – Предсидатель Скупштини општини (СО) Кула, Велибор Милоїчич, заказал штварту схадзку локалного парламенту за штварток, 11. авґуст.

На дньовим шоре буду штири точки, медзи хторима дискусия о Звиту о вивершеню одлуки о буджету Општини Кула за период од 1. януара по 31. юний 2022. року, предкладанє Одлуки о преносу явного власнїцтва Општини Кула до явного власнїцтва Републики Сербиї, без надополнєня, а за потреби Министерства нукашнїх дїлох. На схадзки будзе и предкладанє Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми за подручє општини Кула за 2022. року, як и одборнїцки питаня.

Схадзка почнє на 10 годзин.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ