Того року ище вецей заражених

автор Андрей Орос
569 Опатрене

Прешлорочни и тогорочни „зналац”, Денис Югик и Борис Регак

Як мой ґлумецки колеґа Себастиян Няради писал прешлого року, у Руским Керестуре ше, найбаржей при хлопох, почала шириц „хорота” ґу апликациї „Fantasy Premier League”. У новей сезони 2020/2021 число заражених „Фантази зналцох” ше звекшало, та тогорочне змаганє у тей нашей ґрупи закончели 56 хлопи котри кажди тидзень допивали своїм найблїзшим зоз тим же кельо поени освоєли.

Же би ше потолковало тим котри нє знаю о чим слово, „Fantasy Premier League” апликация на телефону, а мож бавиц и прейґ компютера, у котрей можеце направиц свой имаґинарни фодбалски тим составени зоз правих фодбалерох зоз анґлийскей Премиєр лиґи, котри даваю и примаю ґоли, маю асистенциї, доставаю жовти и червени картони, а шицко тото ше, по уж утвердзених правилох, преноши до поенох котри достава бавяч котрого маце у своєй екипи.

На самим початку, по своїм жаданю вибереце назву тиму и достанєце 100 милиони, же бисце до свойого тиму купели 15 бавячох. Лоґично, жадаце вибрац тих котри буду давац найвецей ґоли, лєбо мац найвецей асистенциї, алє компликациї наставаю кед похопице же єден таки добри бавяч кошта и по 14 милиони имаґинарного пенєжу, та гоч вам математика и нє моцнєйши бок, швидко похопице же вам будзе требац досц „страценого часу” на правенє свойого тиму. Кед сезона почнє, кажди тидзень утвердзуєце свойо познаванє анґлийского фодбалу так же знова кориґуєце свой тим. Дахто розштудира даскельо днї о тим, а дахто, кед нє забудзе (яґод я), то пороби пейц минути скорей „дедлайну”. Треба наглашиц же можеце участвовац у кельо лєм пожадаце лиґох, так же бисце мали вецей нагоди у даєдней з нїх буц на самим верху. И так дзевец мешаци маце ище єдну причину у живоце за нервованє, лєбо вигварку за тото же прецо сце нєшка „станули на лїву ногу”.

Кед же ше жадаце приключиц до того „бависка”, а сцеце ше презнац яки то тоти утвердзени правила за доставанє поенох, можеце то пренайсц барз лєгко на Ґуґлу, лєбо пречитац у прешлорочним авґустовско-септемберским двочислу МАК-у у котрим Себкер на 20. и 21. боку шицко подробнє потолковал (за тих котри нє маю архиву МАК-у дома, лєбо им єдноставнєйше читац у електронскей форми, лєм провадзце тот линк и шицко вам будзе ясне: https://issuu.com/mak.magazine/docs/mak_8-9_web_08359311483584).

Кед вам после того тексту дацо и далєй нє ясне, а жадаце ше нам приключиц у нервованю и фанатичним провадзеню фодбалу, можеце ше явиц авторови того тексту на дружтвених мрежох, лєбо ше приключиц до ґрупи на Вайберу, та вам шицко потолкуєме. По початок новей сезони, спортски поздрав!

 

Як на самим початку гварене, у тей керестурскей ґрупи (у котрей було и людзох котри нє зоз валалу) участвовали 56 бавяче. На основи догварки котру зме мали у Вайбер ґрупи „Фантази зналци”,  хто жадал могол ше змагац и за награди так же ше на самим початку давало по 1 000 динари, а наградни фонд подзелєли перши три места. Того року першу награду освоєл Борис Регак зоз тимом „FC Keoz”, други бул автор того тексту зоз тимом „FK Vjeternik”, а треце место освоєл Матей Саянкович зоз тимом „FC Everton”. Першопласовани Регак указал же є наисце прави „зналац” з оглядом на тото же ше уж даскельо кола пред конєц сезони знало же го нє можеме здогонїц. Шветочне додзельованє наградох було 23. мая у Руским Керестуре, кед ше бавело остатнє коло сезони 2020/2021. После пригодней културно-уметнїцкей програми, котру пририхтали члени ґрупи, „зналци” до ранших годзинох сумировали упечатки о сезони котра за нїма.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ