СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 22. новембра 2021. року наполня ше єденац роки як нас занавше зохабела наша мац, швекра и баба

ВЕРУНА ХРОМИШ

(1948–2010)

Дня 1. септембра наполнєли ше дзешец роки як нас занавше зохабел наш оцец, швекор и дїдо

ВЕЛЕМИР ХРОМИШ

(1947–2011)


з Дюрдьова

Час преходзи, а любов и красни памятки на вас чуваю вашо наймилши синове Влада и Микола, нєвести Меланка и Саня и унуки: Марча, Иван, Петро, Даря, Олеся и Мижо Хромишово зоз Дюрдьова и Наташа зоз фамелию
(Опатрене 10 раз, нєшка 1)