Соботами приєм при предсидательови Општини Кула

771 Опатрене

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Велибор Милоїчич наявел же, починаюци од 8. септембра, соботами од 8 годзин буду орґанизовани приєми за гражданох. Перши приєм 8. септембра будзе у кабинету предсидателя у Кули, а потим плановане же би ше исте орґанизовало и у шицких других населєних местох општини Кула.

З таку праксу предвидзене же би гражданє мали нагоду директно контактовац з предсидательом Општини. Идуци приєм заказани за 22. септембер у Крущичу у канцелариї Месней заєднїци, а ище нє познате кеди будзе у Руским Керестуре бо, як поведзене, термини завиша од роботних обовязкох предсидателя.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ