РВК꞉ Преложене обявйованє конєчних резултатох пре повторени гласаня

автор я. дюранїн
231 Опатрене

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера сообщела же ше термин за преглашенє конєчних резултатох виберанкох прекладаю пре повторене гласанє.

РВК назначел же, у складзе зоз Законом о вибору народних посланїкох, локални виберацки комисиї маю за 96 годзини од завераня виберацких местох утвердзиц збирни звити о резултатох гласаня и же тот термин виходзи нєшка на 20 годзин.

Медзитим, з истим законом предписане же ше тот термин преклада у случаю тих локалних виберацких комисийох на чиєй териториї ше гласанє на даєдним виберацким месце повторює, та ше у тим случаю термин од 96 годзини рахує од завераня виберацких местох на хторих ше гласанє повторює, односно од приношеня одлукох по правних средствох хтори евентуално буду поднєшени пре тото повторене гласанє, пише у сообщеню.

То значи же, понеже гласанє будзе повторене на одредзеним числу виберацких местох, о чим РВК принєше одлуку у складзе зоз законом, у тей хвильки нє мож зоз сиґурносцу утвредзиц кеди буду утвердзени и обявени конєчни резултати виберанкох.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ