Упечатки зоз Будапешту

автор Лидия Вереш
268 Опатрене

ЧУВА БОГАТУ ИСТОРИЮ

У глїбини своїх кореньох, Будапешт и нєшка стої як чувар часу богатей историї. То город хтори попреплєтани зоз прешлосцу и терашньосцу, у хторим кажди камень шведок прешлих часох, а источашнє є модерни на свой способ. Мож повесц же є калеидоскоп фарбох, звукох и пахох хтори вас водза през єдинствену приповедку, нє лєм є главни город Мадярскей, алє и епицентер култури, уметносци, ґастрономиї и архитектури.

Ґеоґрафски скапчує лїве и праве побрежє Дунаю, цифровани бреги Будиму и Обуду на правим боку Дунаю, и широки и живи булевари Пешти зоз лївого боку. Складни мишанїни архитектонских стилох, престрани площи, широки авениї, вельки парки и нєзаобиходни мости дали Будапешту назвиско Париз восточней Европи.

Кед же сцеце даґдзе блїзко одпутовац, а ґу тому  обисц город пешо, уживац у добрим єдзеню, купац ше у лїковитих баньох, уживац у шопинґу, лєбо у живей музики, Будапешт за вас прави вибор.

Кед сом ше рихтала за путованє, була сом прешвечена же ми пейц днї буду превельо, алє було мало. Вше єст цо видзиц, а було места хтори сом обчарована обиходзела кажди дзень.

Будинок Парламенту винїмково красни

Ми були змесцени у готелу хтори ше находзи у Будиму и мали зме щесца же нам найпознатши атракциї у тей часци городу були наисце блїзко, Рибарски бастион нам бул прейґ драги, а такой коло нього и Будимски замок, алє о нїх ше розпишем познєйше. Гоч вецей нє верим до гороскопу, стрилєц у мнє пребудзел тот добре познати  авантуристични дух и чим зме сцигли, я ше мушела дац до виглєдованя Будиму. Понеже нам кей бул блїзко, вибор спаднул же праве то будзе дестинация хтору перше обидземе и нє могла сом себе анї задумац же то будзе место на хторе ше будзем врацац кажди дзень, даскельо раз на дзень. Попатрунок з нього на Пешту прекрасни, окреме вноци, а мадярски парламент найкрасши будинок хтори сом у живоце видзела. Гваря же то други по велькосци найвекши парламент у Европи, а треци у швеце.

Домашнї гваря же би кажде голєм раз требал пешо прейсц Ланцови мост. Шпацир по мосце тирва кратко, алє попатрунок на Будапешт нє мож забуц. Зоз єдного боку Парламент, а з другого боку ґу Будимски замок.

Обиход Будапешту зме започали зоз нащиву Парламенту и боме нам требало вецей як пол годзини же бизме обишли його штири боки. Уж кед сце ту, нє забудзце, як ми, зисц ґу Дунаю опатриц шейдзешат пари металних ципелох хтори здогадую на нєвино страдани жертви у Другей шветовей войни.

Шлїдуюце цо зме обишли, була Базилика святого Иштвана. То найвекша церква у Будапешту, хтора достала мено по першому кральови Мадярскей, обовязно обидзце нє лєм нукашньосц, алє ше випендрайце и на турню одкаль ше пресера прекрасни попатрунок на панораму. Турня висока дзеведзешат шейсц метери и гоч сце куриплах як я, вшелїяк ше одшмельце.

У Пешти прпеоручуєм обисц Площу героя и Милениюмски памятнїк, а кед же случайно, най би сце нє, страцице пасош, Амбасада Сербиї ше находзи такой прейґ драги. Споза Площи героя ше находзи Городски парк, хтори ма рижнородни змисти як цо то гала за концерти Петефи, баню Сеченї и зоолоґийну и ботанїчну заграду, а у Городским парку ше находзи и Вайдахуниад замок.

Краса Будиму

Два найвекши и найпознатши атракциї у Будиму, гварела бим, то Рибарски бастион и Будимски замок.

Як сом уж гварела, Рибарски бастион нам бул прейґ драги, а у його краси зме уживали и вноци и през дзень. То тераса, хтора идеалне место за уживанє у попатрунку на Дунай и Будапешт. Ту ше такой находзи Церква святого Матиї. Нєдалєко оталь Будимски замок, хтори мнє на звонка бул прекрасни, алє знука є нїч окремне. Можебуц на мнє таки упечаток охабел понеже го тераз обновюю.

Кед же сце любителє алпинизма, обовязно обидзце Цитаделу. Треба часу же би ше випендрало до горе, алє гваря людзе же зоз нєй барз красни попатрунок. Но ми нє мали таке щесце. Випендрали зме ше горе якошик, алє зме нє могли поопатрац Цитаделу,  була заварта…

Кед зме ше одпитовали од Будапешту, нє могли зме ше нє опитац цо нам красше – Будим чи Пешта? Я одвит на тото питанє нє мам, а цо ви гварице? Можебуц красота того городу праве у його дуалносци, у гармоничним злученю двох розличних бокох городу, а можебуц ше одвит скрива у оку припатрача.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ