Дзевец нули

автор юлиян пап
6.8k Опатрене

Познам челєднїка з варошу, хтори два раз по дзешец роки уплацовал животне осиґуранє. Кажди мешац поряднє видвойовал нє малу рату, рахуюци же ушпорує шумну суму на старши роки. Двасто штерацец раз приходзел му инкасант на дзвери! И после двацец рокох, пришол челєднїк до Заводу за осиґуранє и пита ше же яки ма права. Гварели му же може виняц цалу суму пенєжу хтору уплацел. Лєм, понеже була инфлация и деноминация, одбили му дзевец нули. Виплацели му тельо же могол купиц два шкатулки найтуньших циґаретлох! Тельо нашпоровал.

А познам и челєднїцу хтора, праве пред розпадом велькей держави, вжала нєвельки кредит у єдней задруґи. Одплацовала го поряднє, а вец пришла силна инфлация, та єй одбили тоти исти дзевец нули. Нараз рата постала нємерлїва. И цала сума кредиту була така мала же ю нє мож було наплациц. Звичайно таки кредити одписовани.

Алє о дзешец роки чєлєднїца дознала же є длужна – милион! Задруґа ю дала до суду. Висудзели же є виновата, та єй тераз одбиваю два трецини пензиї! Судза ше уж дзешец роки, а камата рошнє… Же би приповедка була подполна, челєднїца мала у тей задруґи нашпоровано шумну суму як учасц за квартельчок. У наступних пременкох, то єй препадло!

Значи, кед тебе дахто длужни, то препадло. А кед ти (нє дай Боже!) останєш дакому длужни, вец ше того нє можеш анї за живота ментовац. 

Келї препадли лєм прето же шпоровали. Познате як виплацена стара девизна шпоровня. Давну Пожичку за струю и акцию за Препород уж нїхто анї нє спомина. Цо най робя тоти млади цо вжали длугорочни кредит за квартель або хижу, а тераз остали без роботи?

Познам вецей таких у валалє хтори ровно цошка робя, пилную, а гваря же су вше на нули. Нє маю з чого шпоровац. Анї з плаци, з пензиї ище менєй, анї з поля.

Голєм им нє препаднє…

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ