И того року кредити за польопривреднїкох

автор танюґ/сен
1k Опатрене

БЕОҐРАД – Министерка польопривреди Снежана Боґосавлєвич Бошкович наявела же польопривреднїки и того року годни конкуровац за динарски кредити за статкарску продукцию, розвой польодїлства, овоцарства, винїцарства, заградкарства, квецарства и набавку механїзациї и опреми.

Кредити годно хасновац за набавку животиньох, за їх покарму, за премию за осиґуранє животиньох, набавку новей опреми и механїзациї, а термин одплацованя од рока до три роки, з ґрейс-периодом до 12 мешаци. Каматна стопа за шицки намени виноши три одсто рочнє.

Право на кредит маю физични особи – ношителє комерциялного фамелийного польопривредного ґаздовства, поднїмателє и правни особи, гварела министерка Боґосавлєвич Бошкович и додала же за кредити физични особи годни достац вєдно до 5 милиони, а землєдїлни задруґи до 15 милиони динари.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ