Успишни Паприґарски – маскенбал

автор маф, фото Душица Орос
825 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 2. фебруара, отримани 14. Паприґарски бал хтори того року источашнє бул и маскенбал, на хторим ше вешелєли вецей як 210-еро нащивителє, а и того року ше за тот бал глєдало карту вецей.

Орґанизаторе балу пейц керестурски малженски пари – Оросово, Рацово, Нярадийово, Оросово и Винайово з идею маскенбалу ошвижели тот найпопуларнєйши забавни вечар у чаше балованя.

За найкрасши маски подзелєни аж осем награди, бул и рулет танєц, а орґанизаторе обезпечели и барз богату томболу у вредносци вєдно 400 000 динари, двасто од спонзорох и исто тельо назберали сами орґанизаторе. Найвреднєйша томбола була тона уреи, потим телевизор и вонкашня ґарнитура за шедзенє.

У наисце веселей атмосфери нащивителє балу, Керестурци и їх госци з околних местох, хторих забавял Пицикато бенд, уживали до ранших годзинох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ