НАЯВА РУБРИКИ: Виберанки прешли, а ище су нє закончени

автор саб
1.5k Опатрене

ТИЖНЬОВНЇК – У 17. тогорочним чошлє „Руского слова” рубрика „Тижньовнїк” приноши нєконєчни резултати общих парламентарних виберанкох хтори у Сербиї отримани прешлого тижня. Подполнєйши резултати, и як ше гласало по наших местох, обявиме у шлїдуюцим чишлє.

„Тижньовнїк” тиж пише о округлим столє о запровадзованю  Националней стратеґиї хторе Роботне цело за науку Националного совиту Руснацох вовторок орґанизовало у Новим Садзе.

Цали тексти пречитаце у 17. чишлє наших новинох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ