НА ЗДОГАДОВАНЄ

ВЛАДО ФЕЙДИ

(1925–1981)

СЛАВКА ФЕЙДИ
народзена Гарди

(1931–2005)


з Руского Керестура

Вашо наймилши – Боднарчуково, Фейдийово, Бодянцово, Чордашово и Ковачово
Спочивайце у мире Божим!
(Опатрене 7 раз, нєшка 1)