Нови водителє младежскей емисиї

автор Л. Костелник
967 Опатрене

АЛТ шоу добре позната емисия хтору роками водзели Андрей Орос, Лидия Костелник и Тамара Балоґ по чиїх инициялох и настала тота назва. Тоти водителє, пре свойо обовязки и нови роботни места, мушели найсц сотруднїкох хтори би превжали емисию.

АЛТ шоу у априлу прешлого року розписал конкурс на дружтвених мрежох за нови млади особи хтори би ше жадали опробовац у новинарскей роботи. Нєодлуга ше ґу екипи приключели Михаела Еделински з Руского Керестура, Силвия Маґоч з Коцура и Мария Горняк з Дюрдьова. Вони приходзели до нового будинку Радио-телевизиї Войводини дзе провадзели роботу новинарох, а були присутни и у емисиї наживо у студию. Екипа ше з часом вименєла, та на место Михаели пришла Ана Варґа з Руского Керестура. Силвия и Ана, з оглядом на тото же су студентки у Новим Садзе, могли частейше приходзиц и упознац ше з роботу, та з часом почали и водзиц емисию. Мария була активна у Керестуре, а дакеди ше приключела и ґу водзеню емисиї.

Нови моци

ОД ТЕРЕНСКЕЙ РОБОТИ ПО МОНТИРАНЄ

– Одлучела сом ше опробовац у новинарстве, бо ме журналистика барз цикави. Пачи ми ше робиц з людзми и знала сом же тота робота вимага од нас висц зоз зони комфору. Мой перши интервю бул з Мартином Ґовля о терховнї. Тота робота облапя вецей активносци, од теренскей роботи, та аж по монтиранє. Найинтересантнєйша у тей сфери ми монтажа. Ту єст досц роботи, нє лєгко монтирац, алє ме то у тей хвильки найбаржей прицагує. О своїх менторох можем повесц же су супер, наисце маю з нами сцерпеня. Треба то шицко потолковац, мац вельо сцерпеня, сцелосци и витирвалосци же би нам ознова и ознова толковали док цалком нє похопиме. Барз ми ше пачи радийо и атмосфера хтора там панує. Там зме були видзиц як випатра будинок. Учели зме писац кошульки и знїмали зме емисию. На початку шицко чежко, та так и ускладзиц факултет и роботу. Я, як бруцош, и шицки цо були, знаме кельо нови штредок, нова ґарадича, збунює чловека. Помали ше прилагодзуєме ґу шицким обовязком на факултету, та ше наздавам же сом ознова годна буц активна у роботи. Видзела сом ше у новинарстве и думам же ше то нє пременєло. То любим и то тото цо ме виполнює. Нє меняла бим нїч у емисиї, облюбену рубрику нє можем видвоїц, бо ми кажда цикава. Задовольна сом з концептом емисиї. Музика супер. Треба провадзиц цо млади любя, цо у тренду и цо найволя робиц – дакеди поопатраме на Инстаґраму цо провадза, чи Фейсбуку, шицко єдно, млади на дружтвених мрежох кладу тото цо им ше пачи. Младим бим поручела най нас слухаю и информую ше о случованьох у нашей заєднїци, цо уж и робя, а цо значи же буду интересантни прилоги хтори годни чуц – закончує Силвия.

Роботна атмосфера

– Гоч сом скорей чула за тоту емисию и з часом сом ю послухала на радию, першираз сом ше зацикавела кед на Инстаґрам профил обявели же глєдаю младих сотруднїкох. Заключела сом же ми то одлична нагода же бим ше упознала зоз таку файту новинарства. Концом прешлей сезони зме пошли до радия упознац ше з водителями, опрему и роботу. Перши прилог котри сом зробела бул о рецитованю дзе сом побешедовала з Валантину Салаґ и Минеу Югас. Потераз сом робела висти з наших местох и збуваня, як и анкети и интервюи. Мала сом нагоду два раз водзиц емисию и, гоч сом мала вельку трему, задовольна сом як випадло. Нє могла бим видвоїц цо ми ше найбаржей пачи, бо ми шицко интересантне. Нїч од того би нє було так лєгко да нєт наших менторох, старших колеґиньох. Мушим наглашиц же су нє строги, алє су наисце одлични колеґинї з котрима уживанє робиц. Од кеди сом почала до штреднєй школи, новинарство ме заинтересовало дзе сом пошвидко почала писац и за МАК. Думам же ше и убудуце будзем занїмац з даяку файту новинарства, алє бим найволєла остац у радию. Любела бим кед би ше шлєбоднєйше бешедовало о табу темох. Слухачом бим поручела най ше розлуча од екранох и слухаю радио, поготов нашу емисию. Учую интересантни теми, одличну музику и наисце буду уживац – толкує Мария.

– Мала сом жаданє ище од скорей опробовац ше у такей файти роботи, любим провадзиц нови случованя, указала ми ше нагода и прилапела сом ю. Думам же моя перша робота була провадзиц Водову фест. Робота наисце интересантна, а найбаржей ми ше пачи робиц интервю и виглєдовац случованя. Нашо менторе ше намагаю потолковац нам велї важни ствари хтори вязани за тоту роботу. Можеме ше з нїма догвариц и питац даяки совити. Були зме даскельо раз у радию, опробовали зме ше и у студию пред микрофоном. Потераз ми нє було чежко ускладзиц факултет и тоту роботу, бо сом ше добре орґанизовала, алє тераз испитни рок та дакус чежше. Думам же концепт емисиї барз добри, а треба же би ше пущало сучасну музику и треба знац цо младих интересує, обрациц увагу на тото же би була слуханша – заключує Ана Варґа.

УКЛЮЧЕЛИ ШЕ И ШТРЕДНЬОШКОЛЦИ

АЛТ шоу одлучел концом рока направиц презентацию у керестурскей ґимназиї и на тот способ поволац младих на сотруднїцтво. З нїма була и главна одвичательна редакторка програми по руски у радию, Мария Тот хтора отворела презентацию и спомла свой початок кариєри. Штредньошколци мали нагоду чуц цо ше од нїх вимага, цо потребне у єдней емисиї, кельо вона тирва, як пренайсц собешеднїка, як пойсц на случованє и други нєобходни ствари. На концу мали нагоду видзиц яка атмосфера у студию як и блуперси, т.є. шмишни аудио-знїмки хтори ше случовали як и собешеднїком, так и водительом. По законченю програми, одволали ше тройо школяре хтори би ше жадали опробовац, а то Анита Чизмар, Ана Чизмар и Кристиян Колошняї.

Промоция у школи

–  Сам тот шоу и така робота ме барз заинтересовала. Нєодлуга сом ше явела Тамари хтора ме упуцела до шицкого и заинтересовала ище баржей же бим ше опробовала у новинарстве. Слова за менторох лєм позитивни. Вше ше намагаю помогнуц кед нам дацо нє ясне, дац совит, дац їх думанє же би нашо роботи були цо лєпши. Перши самостойни интервю сом поробела о волонтеркох з Каритасу у Руским Керестуре. Новинарство ми ище вше лєм гоби, так же сом нє сиґурна чи ту будзем и убудуце. Пременєла бим у емисиї же би ше предлужел час розгваркох, а скрацело музику. Мнє найлєпша  рубрика „Чи-чи”. Пачи ми ше як емисия обдумана, о яких темох бешедую, яки розпорядок… Думам же музика хтора у емисиї барз важна часц, бо трима увагу слухачом. Барз ми мило же ше кладу и нашо руски шпиванки до емисиї. Слухачом бим поручела же би слухали нашу емисию и були нам потримовка же бизме направели цо успишнєйши и интересантнєйши емисиї – гвари Анита.

– Сцела сом ше опробовац у дачим новим. Перше сом думала же то нє за мнє, алє сом себе сцела указац же можем. Мойо перше доприношенє емисиї було за рубрику „Чи-чи” кед сом ше младим питала чи воля дочекац Нови рок у диску, чи дома. Найинтересантнєйше ми виглєдовацке новинарство. Пачи ми ше же маме шлєбоду писац и робиц о рижних темох цо нас интересую. А кед ше сце – нїч нє чежко. Треба нам добра реклама, а слухачом поручуєм най нас слухаю каждей стреди од 21.30 годзин на габох Радио Нового Саду – заключує Ана Чизмар.

– Я ище нови цо ше дотика емисиї, алє ше намагам шицко посцигнуц. Од давна сом сцел буц новинар и робиц за РТВ. Тота моя любов ґу новинарству барз моцна и роздумуєм же бим ше у будучносци  занїмал з тоту професию. Я уж мал велї розгварки з рижнима людзми, алє за АЛТ шоу ми перши интервю бул зоз Дарком Варґа, пиянистом. По законченю презентациї АЛТ шоа у школи, и после схадзки з нїма, я ше залюбел до тей емисиї. Дакеди ше случує же нє можем ускладзиц час, алє ше на концу шицко догвариме и нєт проблеми. Нїч бим нє менял, шицко у шоре. Слухайце нашу емисию каждей стреди – закончує Кристиян.

КЕДИ ШЕ ЕМИСИЯ ЕМИТУЄ

Емисия за младих АЛТ шоу обрабя теми вязани за младих од штреднєй школи по факултет. Тиж можеце послухац и висти зоз швета младих, рижни интересантни интервюи и збуваня.

Емитує ше премиєрно каждей стреди од 21:30 по 22:30 годзин и репризно штварток од 12:30 по 13:30 годзин на габох РНС.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ