Нєшка конститутивна и перша схадзка Управного одбору Заводу

автор зам
1.1k Опатрене

НОВИ САД – У Новим Садзе нєшка, 26. юния, на 11 годзин будзе конститутивна и перша схадзка Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) у новим зволаню, у просторийох Заводу.

После верификованя ришеньох о членстве у УО, за першу схадзку предложене упознаванє нових членох УО з роботу ЗКВР, приношенє нового Статуту ЗКВР, прилапйованє Дїловнїка о роботи УО, приношенє Одлуки о прилапйованю рочного плану явних набавкох, як и снованє комисиї за оценьованє приявох хтори сцигли на Конкурс Заводу за тогорочне финансованє орґанизованя наших фестивалох и манифестацийох. 

Буду розпатрани и предкладаня за участвованє ЗКВР у програмох „Нови Сад – престолнїца култури 2021”, як и други технїчно-процедурални питаня вязани за роботу Заводу и його Управного одбору. 

Спомедзи 12 предложених кандидатох з боку другого соснователя Заводу – Националного совиту Руснацох, Покраїнска влада початком юния за предсидателя УО ЗКВР меновала Миломира Шайтоша з Нового Саду, а за членох УО Мирослава Чакана з Дюрдьова, Миряну Дєкич з Нового Саду, Ґабриєлу Саянкович з Руского Керестура, Весну Раґаї Цап з Коцура, Далибора Болдиша зоз Шиду, др Йоакима Стрибера з Беоґраду, Наташу Макаї Мудрох зоз Сримскей Каменїци и Борислава Сакача з Нового Саду.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ