Явне ошвиценє будзе заменєне и у Коцуре

автор але
975 Опатрене

ВЕРБАС/КОЦУР – Вчера, 24. марца, Општина Вербас и компания „Зомборелектро“ направели контракт о явно-приватним партнерстве за заменьованє 1 469 старих и нєефикасних грушочкох (лампох) на явним ошвиценю у Коцуре, Змаєве, Равним Селу и Савиним Селу, преноши портал локалней самоуправи.

„Зомборелектро“ вибрани за виводзача роботох пре понукнуту найнїзшу цену на явним конкурсу – 276 432 еври, а нове ошвиценє ма буц у ХПС, лєбо ЛЕД технолоґиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ