Инвалиди анґажовани у явних роботох у Вербаше и Коцуре

автор ол. русковски, фото vrbas.net
311 Опатрене

ВЕРБАС/КОЦУР – З потримовку Националней служби за обезпечованє роботи, Еколоґийни рух Вербасу и того року, пияти раз за шором, у периоду од юния по септембер запровадзи явни роботи за инвалидох. На период од штири мешаци анґажовани три особи же би чисцели и ушорйовали Вербас и Коцур, сообщене з Еколоґийного руху Вербасу.

По догварки и у сотруднїцтве з Явним комуналним подприємством „Комуналєц”, чисци ше периферни часци городу по котри официйни служби нє досягую у достаточней мири. Слово о спортско-рекреативних теренох, квартельних блокох звонка центру городу, желєних поверхносцох коло приступних драгох, паркох.

У Коцуре тиж анґажована екипа котра, з потримовку Месней заєднїци, превжала старанє о чистоти валала. Окрем чисценя, по конєц проєкту буду санирани инфо табли, лавочки, дзецински бавилїща, наведзене у сообщеню Еколоґийного руху Вербас.

Потримовка реализациї явних роботох оможлївена и з реализацию проєкту „Вєдно за активне гражданске дружтво – АКТ”, котри достал потримовку Влади Швайцарскей , а запровадзую го Helvetas Swiss Intercooperation и Граждански инициятиви. Помоц сцигла и од компанийох „Витал”, „Цукровня” Червинка и Индустрия меса „Карнекс”, пренєсол општински сайт.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ