Отримана порядна Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко”

автор С. Саламун
613 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Вчера, 26. януара, у дюрдьовским Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” отримана порядна Рочна скупштина Дружтва. На нєй прилапени шейсц точки дньового шора, а под точку рижне було дискусиї и предклади членох Скупштини вязани за роботу Дружтва.

Скупштину отворел и шицких привитал предсидатель Скупштини Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” Мирослав Чакан. У першей точки прилапени звит о роботи за 2019. року, а у другей финансийни звит за 2019. рок. Дюрдьовске Дружтво и у прешлим року мало замерковани, наградзовани, порядни и позарядово наступи на наших фестивалох и манифестацийох у Сербиї и иножемстве. Секциї робели по плану, а наймасовнєйша и надалєй була фолклорна секция котра у прешлим року робела у штирох ґрупох, з тим же ше роздумує о формованю ище єдней, понеже єст заинтересованих. Окрем збогаценого и обновеного облєчива за „Закарпатски танєц” виводзацкей фолклорней ґрупи, у Дружтве у прешлим року орґанизовани порядни концерти, литературни сходи, манифестациї и фестивали, отримани два бали и вецей младежски активносци.

Як и остатнїх даскелїх рокох, и у прешлим року розподзельоване зоз милион и штиристо тисячи динари, од чого потрошене коло милион тристо штерацец тисячи динари. У трецей точки дньового шора, Яким Чапко предсидатель Надапатруюцого одбора Дружтва, позитивно оценєл роботу Дружтва. Окреме похвалєл же ше Националне швето Руснацох у Дюрдьове отримує на традицийни способ и єдинствено зоз окремну повагу на поставянє трох заставох, и же на преслави присутне красне число школярох, дзекуюци доброму сотруднїцтву зоз ОШ. Наглашене же прешли рок означело поставянє бисти Яши Бакова у дворе Рускей школи, як и же млади уключени до роботи Дружтва помали успишно пребераю орґанизацию подїйох.

У штвартей точки представени план роботи за тот рок, а то збогацованє репертоарох шицких секцийох, оживйованє драмскей секциї котра остатнї два роки нє мала активнсоци, медзи иншим, и порушованє орґанизованого друженя старших дакедишнїх аматерох и їх найблїших, каждого пондзелоку од шеснац годзин, як и закладанє за формованє ветеранских секцийох.

Финансийни план роботи за тот рок котри исти як и прешлорочни – и надалєй ше обчекує помоц АП Войводини, Општини Жабель и Заводу за културу войводянских Руснацох.

У предостатнєй точку дньового шора, кооптиранє нових членох Управного одбора место – Блаженски Тимко Станкович и Марини Сабадош, котри дали задзекованє, вигласани Таня Барна и Меланка Хромиш. 

Остатня точка дньового шора була предвидзена за рижни питаня, замеркованя и предклади.

Дискусия о темох на Скупштини после урядовей часци предлужена у просторийох Дружтва дзе понукнути рижни домашнї швижи дисновторски продукти.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ