Рочна награда Михайлови Пашови

автор м. джуджар
860 Опатрене

КУЛА – На 21. схадзки Скупштини општини Кула, медзи иншим, потвердзени и предклади за Рочни награди Општини Кула котри буду додзелєни з нагоди Дня Општини, 16. новембра. Награди достанє Гуманитарне здруженє 1000 за 1000 и секретар МЗ Руски Керестур Михайло Пашо.

На вчерайшей схадзки СО, одборнїки вигласали и одлуку о оцудзеню даскельо нєрухомосцох котри у явним власнїцтве Општини Кула, а потим прилапени и звити явних комуналних подприємствох котрим снователь Општина.

На самим концу ше гласало о кадрових ришеньох – школских одборох, Локалного совиту родичох, и у Управним одборе Дома култури Руски Керестур, дзе на место пензионованого Йоакима Раца котри бул член УО зоз шора занятих, менована Андрея Штефанко.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ