Чарна найсмачнєйша

автор сас 28. юний 2019

Млади продукователь з Дюрдьова, Василиє Кочиш, пред шейсцома роками почал продуковац чери парадичи, а од того року продукує и чарну чери парадичу, котра по його думаню найсмачнєйша.

Єст младих людзох котри, кед су нє заняти, найчастейше вибераю нє робиц нїч, док наш собешеднїк Василиє Кочиш иншаки. Свидоми є же ма шлєбодного часу, алє и сцелосци учиц нове, та з бачиком, мацеровим братом, почал пестовац дзешец сорти чери (дробней) парадичи, чийо нашенє увезли зоз Италиї.

– Дробни, чери парадичи ше найвецей хаснує за декорацию шалатох. З початку зме их садзели експериментално и видзели же су подзековни за отримованє, нє глєдаю вельке допатранє. Мали зме червени, жовти и чарни чери парадичи котри маю розлични фурми. Интересантно випатрали, од длуговастих по гевти котри випатраю як грушки, алє су менши. Рошнє на коло два центиметри, а нацинє векше як два метери. Медзи нїма чарна наймачнєйша, прето сом ю предлужел пестовац, пестуєм сорту Cherry Nero. Парадичанка з нєй нєвироятно смачна – гварел Василиє котри свойо парадичи пестує у загради и, як гвари, є их як вишнї з древа.

Наш собешеднїк гвари же парадичанка з обичней парадичи, до котрей ше доложи чарну чери парадичу, смачнєйша, сладша и ма интензивнєши смак парадичи од класичней червеней парадичи. Док є нєдозрета ма желєну фарбу, а як дозрева, так чарнєє. З нука є чарно-желєней фарби истого випатрунку як класична парадича.

– То нє ҐМО рошлїна, анї нє гибрид, алє сорта чийо нашенє мож похасновац за нову сезону и длуго обнавяц. Людзом нєузвичаєне куповац таки продукт, алє ми нє одуставаме. Понукали зме и предавали нашо чарни парадичи рестораним и чардом. Вони куповали од нас, медзитим им таки парадичи потребни през цали рок, а ми нє можеме парадичи продуковац и вжиме и вчас на яр, бо за таку продукцию потребни окремни условия и вельке укладанє, окреме вжиме кед би требало зогривац у пластенїку  – гварел продукователь Василиє.

 НА ПРЕДАЙ ПРЕСАДА, А БУДЗЕ И ПАРАДИЧИ

Ище вше Василиє Кочиш ма на предай пресаду чарней чери парадичи. Майски дижджи єй нє завадзали и нє було нїяки почежкосци анї додатно ю допатрац. Видзи ше му  же дава вецей плоди як класична червена парадича, стално дава нови плоди и так по мрази до новембра. Нашенє посадзел у фебруару, а у юлию би требала почац оберачка. Залїва ю зоз систему капка по капку. Розсаду предава по штерацец динари, а гвари же за штирочлену фамелию досц два до три саднїци. И у тей сезони му фокус будзе предаванє на векше, алє планує предавац и з дому.

(Опатрене 192 раз, нєшка 1)