СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 4. юния наполнєли ше петнац роки як нас занавше зохабела наша мила мац и баба,

ВИТОМИР БОДЯНЕЦ

(1932–1995)

а 20. юния наполня ше двацец седем роки як нас занавше зохабел наш мили оцец и дїдо

ОЛҐА БОДЯНЕЦ

(1934–2007)


з Руского Керестура

З любову и почитованьом памятки на нїх чуваю їх наймилши
(Опатрене 1 раз, нєшка 1)