Вуйович: Нє будзе утаргнута прешла робота

автор ртв/сен
1k Опатрене

БЕОҐРАД – Министер финансийох Душан Вуйович гварел же у Законє о плацох у явним секторе анї нє спомнуте же ше зменшанє плаци под час хорованя и рочного одпочивку будзе обраховйовац на минималну плацу и потвердзел же ше под час одсуства з роботи будзе доставац основну плацу.

Прешла (минула) робота нє будзе утаргнута, поручел министер Вуйович.

– Перше, з преходом на нову матрицу плацох будзе ше вредновац комплетну историйно витворену прешлу роботу. Друге, прешлу роботу ше надалєй будзе вредновац у рамикох можлївосци буджету – гварел Вуйович.

На оцену Защитнїка гражданох же Закон нє облапя роботнїкох у явних подприємствох, Вуйович одвитовал же по дефинициї явни подприємства нє уходза до обласци явного сектору.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ