На штварток будзе виключованє струї

автор м. афич
517 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, у Руским Керестуре на штварток, 8. септембра, будзе з часу на час виключованє електричней струї у чаше од 9 по 12 годзин, а информация прешлїдзена з Месней заєднїци.

Струя будзе виключована у шлїдуюцих улїцох –  у Ирини Провчи од числа 1-107 и од числа 2-6 и бб, як и Салаш Лалить ч. 2. Надалєй виключени буду обисца у улїцох Маршала Тита од 1-55 и 87 и од 2-62, потим у улїци И. Л. Рибара од 2-52 и од 3-57, у улїци Каналскей од числа 2-22 и ч. 1. У улїци Партизанскей виключеня буду од числа 1-11 и од ч. 2-10, у Фрушкогорскей од ч. 1-21 и 4-28, у Шайкашкого одряду од 2-6 и од 1-3, а у Бориса Кидрича од 1-25 и 2-24.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ