Заключени окремни виберанково лїстини

автор а. паланчанин
319 Опатрене

БЕОҐРАД – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, пияток, 28. октобра, принєсло Ришенє о заключованю Окремней виберанковей лїстини националних меншинох. На лїстини 19 националних меншинох хтори буду виберац свойо национални совити нєпоштредно вкупно уписани 454 807 гражданє зоз правом гласа.

Од того числа припаднїкох албанскей меншини єст 35 718, ашкалийскей меншини 2 813, бошняцкей 113 476, болгарскей 16 401, 7 238 влашкей националней меншини, 23 343 греческей, 2 744 єгипетскей, 3 727, мадярскей 116 273, нємецкей 2 328, польскей 317, ромскей 65 372, румунскей 20 704, рускей 7 245, русийскей 3 075, словацкей 27 502, словенацкей 2 522, українскей 2 432 и ческей националней мешини 1 487 гражданох.

Як сообщене зоз ресорного Министерства, шицки сполнюю же би на нєпоштредних виберанкох вихасновали право гласа на предстояцих виберанкох хтори буду отримани 13. новембра.

З ришеньом потвердзене же до окремней виберанковей лїстини националних меншинох за припаднїкох штирох националних меншинох уписани ґоранскей 636, македонскей 9 236, горватскей 23 099 и чарногорскей 12 139 гражданох. Спомнути нє сполнюю условия за хаснованє право гласа на нєпоштредних виберанкох, алє членох своїх националних совитох буду виберац прейґ електорских скупштинох.

Зоз Законом о националних совитох националних меншинох, предписане же министерство у чиєй компетенциї робота коло людских и меншинских правох заключени окремни виберанково лїстини 15 днї скорей отримованя виберанкох и зоз ришеньом утвердзене вкупне число гласачох за кажду националну меншину. Тиж так заключене и число гласачох по виберанкових местох и то вкупно за кажде место роздзелєне по националних меншинох.

Министерство обявело и ришенє о заключованю окремней виберанковей лїстини у „Службеним глашнїку Републики Сербиї” у року од 24 годзини од приношеня Ришеня и доручує го Републичней виберанковей комисиї. Тиж так зоз Законом одредзене же Републична виберанкова комисия одредзує виберанково места и у обовязки є обявиц ришенє у „Службеним глашнїку Републики Сербиї” найпознєйше 20 днї пред отримованьом виберанкох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ