Медзинародни польопривредни саям од 15. по 21. май

автор мгк, фото нс
1.4k Опатрене

НОВИ САД – Тогорочни, уж 85. Медзинародни польопривредни саям у Новим Садзе, означа национална вистава статку, вистава орґанскей поживи и продуктох з ознаку ґеопоходзеня, вельке число дїловних случованьох у Конґресним центру, наградне бависко за нащивительох и традицийна вистава польопривредней механїзациї.

З нагоди 85. Медзинародного польопривредного сайма, на конференциї за медиї у Беоґрадзе, стреду 2. мая, ґенерални директор Новосадского сайма Слободан Цветкович гварел же того року будзе вельо вецей фирми зоз Турскей, Италиї, Голандиї и Румуниї, а представя ше и компаниї зоз Русиї, Тунису, Велькей Британиї и Луксембурґа, хтори влонї нє були присутни.

Кед слово о презентованю механїзациї, вивершни директор за саямску дїялносц Новосадского сайма Борис Надлукач виявел:

– За Виставу польопривредней механїзациї, хтора твори трецину отвореного простору за викладанє, каждого року влада вельке интересованє нащивительох. Шицко цо виложене на найпознатших саймох, будзе виложене и у Новим Садзе. Верим же нащивительом буду интересантни зменшаня ценох, хтори одобрую члени Дїловного здруженя, як и финансийни институциї. Тоти попусти буду од 3 до 10 одсто. Задовольство представя и факт же на Сайме будзе и „ИМТ” хторого купел индийски „ТАФЕ” – потолковал Надлукач.

На тей, найвекшей манифестациї у обласци аґрара у реґиону, представя ше коло 1 500 викладаче зоз 30 жемох. Интересованє за участвованє вельке, о чим гутори и податок же капацитети за виставу пополнєти ище скорей як влонї.

Уходнїци за Польопривредни саям коштаю 600 динари. Гевти хтори приду у ґрупох (з вецей як 15 особи), цена 400 динари. Школяре и студенти, тиж у орґанизованих нащивох, плаца 200 динари, кельо кошта и уходнїца за пензионерох и дзеци од 7 до 12 рокох.

Фамелийни дзень будзе на пияток, 18. мая. Того дня цала фамелия, зоз дзецми до 16 рокох, може нащивиц Саям з єдну уходнїцу за 600 динари.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ