ОДПИТОВАНЄ
Мила Ґеко, зоз наших животох пошла ши до вичносци и памяткох
З любову и почитованьом кумово Бучково зоз дзивчатми и їх фамелиями
(Опатрене 5 раз, нєшка 1)