СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Наполнєл ше рок як ше до вичносци преселєл наш мили оцец, дїдо и прадїдо, а буду 20 роки як нє з нами наша мила мац, баба и прабаба

ЮЛИЯН САБО

(1941–2021)

АНА САБО
народзена Дудаш

(1947–2002)


з Руского Керестура

У своїх шерцох красни памятки на нїх чуваю їх наймилши
Спочивайце у мире Божим!
(Опатрене 5 раз, нєшка 1)