Здруженє спортских рибарох „Колякˮ отримало Рочну скупштину

автор А. Медєши
383 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна скупштина Здруженя спортских рибарох (ЗСР) ,,Колякˮ отримана вчера, 29. януара, у Руским Керестуре у Майсторским доме, на хторей представени Звит о роботи у 2022. року, плани за тот, як и финансийни звит за прешли рок.

На початку, предсидатель ЗСР Коляк Михайло Пашо, поднєсол Звит о роботи за прешли рок, и визначел же у прешлим року отримани числени роботни и еколоґийни акциї, як цо – чисценє базену, ушорйованє базену, садзенє древкох, чисценє и пораєнє беґелю, ушорйованє просторийох у рибарским Лєтнїковцу и подобне. А тиж, рибаре през рок отримали и числени змаганя и спортски активносци.

Кед слово о Финансийним звиту зоз 2022. року, Коляк дїловал позитивно, та вкупни приход за прешли рок виношел 358.000 динари, а розходи 274.096 динари. Попри 200.000 динарох хтори од Општини Кула достати по еколоґийним проєкту, а хтори потрошени за акцию ушорйованя базену, Здруженє „Колякˮ до каси приходовало и 63.000 динари од членаринох, зоз Чукияди приходовали 72.000 динари и 14.000 од даскелїх спонзорох з валалу.

За наиходзаци рок, члени того Здруженя планую отримац клубски змаганя як и дотераз, а планую и одход до Миклошевцох на змаганє, участвовац и помогнуц коло орґанизациї Спортских бавискох „Яша Баковˮ, орґанизованє еколоґийного едукованя їх пионирох и школи рибарства за пионирох Здруженя, а планую участвовац и на манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, як и орґанизовац змаганє у вареню рибового паприґашу зоз назву „Керестурски рибарски вечарˮ.

На Скупштини наглашене же Здруженє ма 126 членох, од чого 58 сениорох, 57 пензионерох и 11 повласцених, як и коло 30 членох пионирох.

Скупштини рибарох присуствовали и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, предсидатель совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр, предсидатель Фодбалского клубу „Русинˮ Тихомир Медич, представителє других здруженьох, члени Управного одбору, и членство Здруженя котре чишлєло коло 50 присутних.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ