МИКОЛА М. ЦАП

M. MМИКОЛА М. ЦАП народзени у Коцуре 3. септембра 1959. року. Основну школу закончел у Коцуре (1974), ґимназию у Вербаше (1978), а Филозофски факултет, Ґрупа за югославянски и общу литературу, у Новим Садзе (1988). Заняти є у Новинско-видавательней установи „Руске слово” у Новим Садзе, од 2003. року на месце одвичательного редактора часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”. Пише роботи з обласци историї литератури, историї култури и националней историї, а занїма ше и з библиоґрафию и новинарством. Обявел кнїжку Церква и школа у Коцуре (Нови Сад, 1996) и, у коавторстве з Атилом Бордашом, Сто седамдесет година цеха занатлија у Куцури (Куцура, 1997).