На креативней роботнї подзелєни и учебнїки од НС

автор ядю
1k Опатрене

НОВИ САД – У Руским културним центре (РКС) у Новим Садзе вчера вечар, 30. октобра, отримана креативна роботня за школярох основних школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет. З тей нагоди и предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Мелания Римар тринацецерим першокласнїком у новосадских школох придала учебнїки, котри им обезпечел НС.

Попри домашнього РКЦ, роботню з тему „Ноц босоркох” обдумали учительки Анамария Рац и Оля Яковлєв, а дзеци були креативни, та з бундавох, плаценкох и рижного прибору, направели прикраски и русинки.

Роботня отримана у обновених и ошвижених просторийох РКЦ, а источашнє була  и увод до друженя старших – маскенбалу у орґанизациї Форуму младих Рускей матки,  хтори исти вечар отримани у РКЦ.

Учашнїки на роботнї були креативни, у ґалериї и з дзелєня учебнїкох (Фото: В. Вуячич)

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ