При кончистим

автор к. джуджар 13. юний 2021

Могло би повесц же юний  найинтересантнєйши мешац, голєм цо ше школи дотика. Тиж, то и мешац дзе мож видзиц нєдостатки просвитней системи хтори през рок нє вибивали до першого плану. Усмене и писмене випитованє школярох после онлайн настави, пошвидшане виправянє оценох, борба за лєпши просек, гнїваня и родичох и школярох пре оценьованє, прицисок на просвитни кадер же би ше подаровало жадану петичку. Кельо то хасновите, требали би ше шицки шором запитац: и школяре, и родичи, алє и наставни кадер школи.

Понеже евидентне же векшина школярох нє провадзела ґрадиво у континуитету, тераз тот проблем виплївує на поверхносц. Анґажованє школяра же би ходзел на приватни годзини постал тренд. Як ше указує, випатра же то постанє наша каждодньовосц, ту нєт сумнїву. Тот поступок досц подли, кед ше роби по принципу „за кажди случай”, а нє прето же би ше звладало одредзени проблем. Школски обовязки ше з рока на рок нагромадзую, змисти котри школяре маю звладац обширни и кед школяр нє учи поряднє, або керує свойо обовязки, настава проблем. Стваря ше прицисок котри достаточно чежки за дзепоєдних.

Єден од тих прицискох то и нєреални обчекованя. Успих у школи, точнєйше петичка, постало мерадло успиху. Як директни пошлїдок сучасних трендох, то и тот же ше створело думанє же нараз шицки муша мац петици, шицки муша буц одлични, та кед дахто достанє штверку, або нє дай боже, тройку, то постава права траґедия. Оцени праве прето и постоя, же би ше утвердзело уровень знаня школяра. Кед ма нїзшу оцену, вец му и уровень знаня таки. Кед ше инсистує на дарованю висшей оцени, треба ше и запитац, же яке ше, з тим поступком, посила порученє тим школяром. Же шицко мож ришиц, а без додатного намаганя и ученя? Зоз таким становиском тоти школяре пойду далєй до живота, научени же хтошка за нїх шицко риши.

Медзитим, одроснути знаю (голєм би требали знац) же то у пракси ридко кеди функционує. Єдного дня нє будзе „мамох и татох” же би ришели одредзени проблем. И цо вец? Знаме же живот частейше пляска, як цо гласка. На тото треба и порихтац школярох. Кед их реалносц вдери по штред чола, нє годни ше знайсц. Часто родичи щица дзеци од живота, место же би их пририхтали за исти. Єден од значних факторох то и саме спознанє же нє можу мац шицко цо сцу и нє вше будзе праве так як себе задумали. Цо вец буду кед ше зоз таким нє буду знац вибориц? Лєгню на жем, буду вирґац и копац док им шеф нє попущи?

Инстант успих и инстант живот ма глїбоки пошлїдки. Окреме прешвеченє же кед школяр нє одлични, вец є нєдостаточно добри. Швет котри школяре видза прейґ интернету и рижних апликацийох то швет дзе шицки успишни, нашмеяни, совершени. Поверховосц вжала примат у нашим дружтве и вецей анї нє важне чи школяр постава чесни чловек, чи ма у себе емпатиї, чи є кадри ношиц ше зоз животнима проблемами. Єст и таких котри вично воюю зоз школу и глєдаю нєправилносци лєм же би доґурали до того же би доказали же їх дзецко успишне и одличне у шицким. Так дзецко будзе прешвечене же ше му шицко сервира на тацни, лєм кед будзе питац. Кельо то реалне, випатра же анї нє значне. Главне мац петицу.

(Опатрене 41 раз, нєшка 1)